error

USŁUGI

Wyłapywanie i transport bezdomnych zwierząt

Jedną z bazowych usług naszej firmy jest wyłapywanie bezdomnych
zwierząt – zwłaszcza psów (Canis familiaris) oraz kotów (Felis catus),
a także ich transport do wyznaczonego przez Państwa miejsca.

Usługa jest wykonywana przy użyciu najnowocześniejszego sprzętu,
przeznaczonego do immobilizacji zwierząt, zaś sam transport spełnia
warunki wszystkich norm europejskich.

Zapewnienie opieki nad zwierzętami gospodarskimi

Niestety, w naszej pracy wciąż stykamy się z zaniedbaniem
dobrostanu zwierząt gospodarskich. Najczęściej, w takich sytuacjach
podejmowana jest decyzja o czasowym odebraniu ich właścicielowi.
Nasza firma oferuje odbiór zwierząt, transport oraz pełną opiekę –
również weterynaryjną.

Firma Fauna Service oferuje swoje usługi całodobowo, na
zasadzie stałej współpracy lub jednorazowych zleceń.

Error

Zabezpieczanie i rehabilitacja zwierząt dziko żyjących

Wraz z postępującą urbanizacją rośnie liczba dzikich zwierząt
pojawiających się w obrębie terenów zabudowanych, dlatego na co
dzień zajmujemy się zwierzętami, które uczestniczyły w kolizjach
drogowych, nieszczęśliwych wypadkach lub tymi, przebywającymi
na terenie siedzib ludzkich. Pamiętajmy bowiem, że dzikie zwierzęta,
będące w szoku, stwarzają realne zagrożenie dla siebie i dla
otoczenia. Fauna Service zabezpiecza je, a w razie konieczności
zajmuje się dalszą rehabilitacją oraz pomaga im wrócić do
naturalnego środowiska.

Immobilizacja oraz opieka nad zwierzętami egzotycznymi

Jednym z problemów, który spotykamy podczas pracy zawodowej,
jest coraz łatwiejsza możliwość zakupu zwierząt egzotycznych.
Ich właścicielom często brakuje wiedzy na
temat codziennej opieki i zachowań tak specyficznych
„podopiecznych”. Gatunki z rodziny naczelnych, jadowite węże,
krokodyle czy puma w gospodarstwie domowym przestały być
czymś nadzwyczajnym. Opierając się na wieloletnim doświadczeniu,
nasza firma jest w stanie bez problemu poddać immobilizacji oraz
objąć późniejszą opieką wszystkie, nawet najmniej spotykane,
gatunki zwierząt.

Error
error
All right reserved FAUNASERVICE 2020